Du läser här:

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Fullgör kommunens skyldigheter enligt sociallagstiftningen för enskilda och familjer som är i behov av hjälp och stöd när de egna möjligheterna uttömts.

Vi kan bevilja insatser eller ge råd och stöd gällande ekonomi, missbruk, familjerätt, förebyggande åtgärder till barn, ungdomar och föräldrar, våld i nära relationer, vård inom socialtjänsten, sysselsättning och boendestöd med mera.

Alla verksamheterna omfattas av sekretesslagen. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om den enskilde utan dennes medgivande.

  

Vatten och Eka

Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorgen                               Besök: Köpmangatan 15                                      Post: Box 203, 735 23 Surahammar

Måndag och fredag

Tisdag - torsdag

08.00-16.00

08.00-14.00

Lunchstängt

12.00-13.00

Dag före helgdag

08.00-12.00

Dag före röd dag är det stängt för besök efter 12.00 men växeln går att nå på telefon till och med 15.30.

Telefon växel/reception; 0220-390 40

 


Akuthjälp kvällar och helger

Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid kontakta socialjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Västerås, antingen via telefon 021 - 39 20 66 eller via polisen 114 14.


Koll på soc

Koll på soc är en hemsida där barn och unga kan få svar på sina frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med.

Besök Koll på soc
Sidan publicerad av: Mathilda Gustafsson
, 2019-11-11 08:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se