Du läser här:

Personlig assistans

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov och behoven inte är tillgodosedda på annat sätt. Ansökan måste göras före 65 års ålder.

Den funktionsnedsatte kan själv välja vem som ska utföra assistansen.

Ansökan om personlig assistans görs hos handläggare 

Områdeschef Johanna Elmerfors Selahn tfn 0220-391 20

     

Sidan publicerad av: Helena Karlsson
, 2019-06-18 14:29

Läs mer här:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se