Du läser här:

Vård & omsorg

Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar alla verksamheter som finns för att ge stöd, omsorg och vård till de som behöver insatser från socialtjänsten.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat boende, hemsjukvård, hemtjänst, färdtjänst och anhörigstöd.

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat ansökan om insatser, psykisk funktionsnedsättning, fritid och särvux.

Individ- och familj

Här finns information och kontaktuppgifter om du har frågor som rör bland annat barn, ungdom och familj, sociala frågor, försörjningsstöd, privatekonomi, att vara ny i Sverige och hjälp att komma i kontakt med Socialjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisation och ansvar

Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen. Socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheterna som leds av olika områdes- och enhetschefer. Här kan du läsa mer om vår organisation.  Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-05-02 16:35
Länk till information om Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se