Du läser här:

Ännu lättare att pendla mellan Surahammar och Västerås

I decembermörkret väntar ljusare tider för alla som åker mellan Surahammar och Västerås eftersom trafiken med expressbuss 514 utökas kraftigt. Från och med den 14 december 2014 blir det sammanlagt 341 avgångar per vecka om man räknar i båda riktningarna, mot tidigare 231, en ökning med 47,6 %.

– Dagligen pendlar ca 2 300 personer mellan Surahammar och Västerås, varav omkring 1500 Surahammarsbor åker till Västerås för arbete och 300 ungdomar till gymnasieskolorna berättar Hasse Engstrand som är kollektivtrafiksamordnare på Surahammars kommun. Omvänt pendlar 400 personer från Västerås till Surahammar för arbete. Pendlingen har ökat under de senaste åren.

Den största förändringen från och med den 14 december är att det på vardagarna blir en avgång i halvtimmen under rusningstid både på morgonen och under eftermiddagen. Äntligen säger många Surahammarsbor som längtat efter utökningen. En avgång varje halvtimme i arbetspendlingstid ger betydligt bättre möjligheter att pendla till och från både arbete och utbildning. Från Surahammar ökar utbudet från 19 till 27 avgångar varje vardag och från Västerås från 18 till 26 avgångar.

Bild på Tommy Levinsson och Britt-Inger Fröberg

Tommy Levinsson och Britt-Inger Fröberg gläds över fler bussavgångar


-Detta är del av Landstinget Västmanlands satsning på busstrafiken i länet, berättar Tommy Levinsson som är Landstingsråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. Vi vill att hela länet ska leva och att det ska vara lätt att bo i Surahammar och pendla till arbete eller studier i Västerås men även längre bort. – I Surahammar är det dessutom smidigt att järnvägs-och busstationen ligger nära varandra och man på så sätt har ännu fler avgångar att välja på konstaterar Tommy Levinsson. Britt-Inger Fröberg, kommunalråd, instämmer och är väldigt nöjd med att det nu blir ännu lättare för Surahammarsborna att åka kollektivt.

På lördagar förbättras utbudet från en avgång varannan timme till en avgång varje timme. Från och med 14 december körs 19 respektive 20 avgångar varje lördag jämfört med 11 respektive 12 avgångar hittills. En ökning av utbudet med 69,6%. På sön- och helgdagar förbättras utbudet från en avgång varannan timme till en avgång varje timme. Från och med 14 december körs 17 respektive 15 avgångar varje söndag jämfört med 9 respektive 9 avgångar hittills, en ökning av utbudet med 77,8%.

Den anropsstyrda Linje 113 körs som tidigare och ansluter i Surahammar till bussen som avgår från Västerås fre- och lördagar kl 03.15 för vidare färd mot Ramnäs och Virsbo För mer information kontakta Hasse Engstrand, kollektivtrafiksamordnare på Surahammars kommun, tfn 0220 –391 40

Sidan publicerad av: Marianne Grant

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se