Du läser här:

Skolchefen i Surahammars kommun slutar

Johan Dietrichson kommer att lämna tjänsten som skolchef i Surahammar.

– Det är med blandade känslor som jag idag meddelar att jag kommer att lämna tjänsten som skolchef i Surahammar. Jag har under våren kommit till insikt att jag av familjeskäl i nuläget behöver prioritera familjen framför tjänsten i Surahammar.

Jag vill tacka mina medarbetare och vill passa på att lyfta deras fantastiska arbetsinsatser.

Jag har skapat förutsättningar för verksamheten att kunna fortsätta utvecklas i den positiva riktning som vi gemensamt påbörjat.

Martina Nordin, kommunchef, tycker att det är tråkigt att Johan slutar men har full förståelse för Johans beslut.
– Det är självklart tråkigt att Johan slutar sin tjänst hos oss, men det är viktigt att prioritera familjen.

Vi kommer att påbörja arbetet med att rekrytera ny skolchef så snart som möjligt så vi kan fortsätta arbetet med att utveckla skolverksamheterna i Surahammars kommun, säger hon.

Johan Dietrichson slutar sin tjänst den 24:e maj i år.

Cristian Hidalgo


, 2020-05-06 15:12

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se