Du läser här:

Medborgarlöfte undertecknat

Surahammars kommun har i samarbete med Polisen äntligen lyckats ta fram ett s.k medborgarlöfte avseende ökad trygghet i kommunen och synnerligen vid Hammarskolan med omnejd.

Detta med anledning av att det förekommit mycket skadegörelse och ofog i nära anslutning till skolan.

Båda parter är överens om att innehållet i dokumentet är bra och att medborgarlöftet gäller i 3 månader fr.o.m 1/12 -2020.

Polisen kommer även att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Surahammars centrum.

Surahammars kommun kommer att se över möjligheterna att sätta upp en vägbom i anslutning till Hammarskolans infart och vi kommer även att se över möjligheterna att jobba med kameraövervakning.

Kommunen och Polisen kommer att bjuda in de ungdomar som håller till vid Hammarskolan (kvällstid) för en dialog om vilka behov dessa ungdomar kan tänkas ha och för att gemensamt se till att skadegörelsen i närområdet upphör.

Surahammars kommun kommer även att se till att utöka väktartillsynen vid Hammarskolan.

Leif Carlberg, dåvarande kommunalråd ,skrev under detta avtal den 22:a december 2020.

”Jag känner mig nöjd med denna överenskommelse och vi får utvärdera resultatet om 3 månader. Ser vi att detta gett ett positivt resultat kan det leda till att vi ser över om vi kan göra insatser på andra platser inom kommunens gränser.”

 

Medborgarlöftet finner ni i länken nedan (pdf):

MedborgarlöftePDF (pdf, 2.4 MB)


Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se