Du läser här:

Fortsatt distansundervisning för högstadieelever

Smittskyddsläkare Jan Smedjegård rekommenderar fortsatt partiell distansundervisning för högstadielever i regionen.

Surahammars kommun kommer att följa dessa rekommendationer och förlänger således distansundervisningen att gälla även under vecka 4.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se