Du läser här:

Distansundervisning för högstadieelever

Skolchef Katarina Djukic-Forsman meddelar idag:

Beslut om distansundervisning v. 3 gällande Hammarskolan,

Enligt information från Smittskyddsenheten i Region Västmanland har vi i Surahammars kommun en markant ökning av Covid just nu. Även om vi inte har många sjuka eller i karantän på skolan har vi valt att följa de rekommendationer Smittskyddsenheten gick ut med den 13/1, att begränsa riskerna för trängsel och smitta ytterligare.

Fr o m måndag den 18/1 kommer eleverna i åk 8 och åk 9 att ha distansundervisning till och med den 22/1.

Åk 7 kommer att ha undervisning som vanligt i skolan, med eventuellt vissa schemaändringar. Ev. schemaändringar meddelas via Schoolsoft. Elever med fast schema på Verkstan och på Hammaren har undervisning i skolan som vanligt.

Elever med särskilt behov av stöd erbjuds möjlighet att få undervisning på skolan, det diskuteras i så fall med klassföreståndaren/mentorn.

Vi kommer att ta ett nytt beslut efter möte med Smittskyddsenheten på onsdag 20/1 för vecka 4.

Alla elever i åk 8 och åk 9 erbjuds att hämta matlåda, men det ska beställas av vårdnadshavare senast 10.00 dagen innan. Instruktioner för beställningar finns via S-soft.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se