Du läser här:

Utbildningsdag med fokus på eleverna

Onsdagen den 18 september samlades personalen inom förskola och fritidshem i Surahammars kommun för en utbildningsdag inom barnkonventionen och barnrätt. Det var ett avstamp för det viktiga arbetet med barnrätt som man kommer att satsa ännu mer på framöver.

Grunden i satsningen beror på att barnkonvention från och med den 1 januari 2020 kommer att vara del av svensk lag. Detta gör inte bara den här satsningen nyttig utan också ytterst nödvändig. Att biografen i Folkets Hus då var i stort sett fullsatt är en bra början på arbetet.

– För att kunna genomföra arbetet på bästa sätt krävs det att alla som kommer arbeta med detta har samma förutsättningar. Därför anordnade vi en dag där alla får samma information, säger Bibbi Ryttersson, rektor för förskolan.

Förutom att anordna en dag med information och kunskap har samma arbetsmaterial redan beställts till alla. Precis som det låter så beror det på att alla ska arbeta på samma sätt i hela organisationen.

Välmeriterad och underhållande föreläsare

Föreläsare under dagen var Urban Pettersson, som har lång erfarenhet av att arbeta med barnrätt och har bland annat varit engagerad i Rädda Barnen. Han blandade informations- och lärorika genomgångar med både gitarrspelande och sång. Dessutom gav han handfasta tips om olika verktyg och hjälpmedel det finns att använda sig av på webben inom barnrätt.

En positiv start

Det var sammantaget en dag som gav inspiration, kunskap och inte minst en gemensam bild av arbetssättet som ska användas framöver. Att kunna fokusera en utbildningsdag kring ett konkret ämne och samla all berörd personal är väldigt positivt enligt Bibbi.

– Förutom all viktig kunskap och information som de tog del av under dagen, kunde de även diskutera med varandra samtidigt som de förhoppningsvis hade det riktigt trevligt.

Bild bakifrån i biografsalongen. Föreläsare Urban Pettersson står på scenen och visar presentationsbilder på bioduken.

Det stora antalet åhörare var fokuserade under föreläsningarna.

Axel Kjellin


, 2019-10-07 08:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se