Du läser här:

Ett projekt som får det att kvittra och surra i Surahammars kommun

Inne på Arbetscenter i Surahammar tillverkas fågel- och insektsholkar i en rasande fart. Det här är ett initiativ som skapar stort engagemang och finansieras av återanvändbara produkter.
– Det blir som ett eget litet kretslopp, menar Bengt Eriksson, chef för arbetsmarknadsenheten.

Fågelholk uppsatt på ett träd.

Sommaren 2018 började projektet med att tillverka fågel- och insektsholkar på Arbetscenter i Surahammar. Ett gäng olika personer har bidragit med sina expertkunskaper i arbetet, och det märks bland annat i hur välkoordinerat projektet är samt vilka tankar som finns kring initiativet utöver själva tillverkningen av fåglarnas och insekternas bostäder.

Invånarna bidrar med återanvändbara produkter

På Återbruket i Surahammar finns en container där man kan lämna saker för återanvändning. De föremålen tar sedan Arbetscenter tillvara på. De rengör dem och kollar så att de fungerar för att sedan sälja dem i den egna second hand-butiken. Inkomsten går till inköp av material för tillverkning av holkarna. Det är alltså invånarna som på sätt och vis är startpunkten i det här kretsloppet, genom att de lämnar in återanvändbara saker.

Från tjänstemän till förskoleelever

Projektet är som sagt välkoordinerat och engagemanget sträcker sig från tjänstemän på kommunkontoret till eleverna i kommunens förskolor. Kedjan började med att man kartlade var holkarna skulle kunna placeras ut.

– Kommunens GIS- och Plansamordnare har ritat ut kommunens mark på kartor för att se var vi kan sätta upp fågel- och insektsholkarna. Sedan har naturvårdshandläggaren fått godkänna platserna, förklarar Bengt Eriksson.

Förskolorna får egna holkar

Under hösten 2018 fick förskolorna i kommunen ett erbjudande om att få två fågelholkar och en insektsholk var som de får lite extra ansvar för. De sätts då upp i områden som de vanligtvis besöker på utflykter eller promenader. I och med detta kan eleverna följa djurlivet i holkarna samtidigt som de regelbundet kollar till dem och kan meddela Arbetscenter om det är något som behöver åtgärdas. Det är just Arbetscenter som utför underhåll på alla holkar och anser det guld värt att få hjälp från eleverna med tillsyn.

Det är inte bara förskolorna som fått holkar att placera ut. Även Naturskyddsföreningen i Surahammar och Ramnäs-Virsbo Naturklubb har fått en hel del holkar. De har även bidragit till projektet med kunskap om hur man bör utforma holkarna för att gynna fåglarna på bästa möjliga vis. Ett exempel på det är att man inte har någon pinne vid hålet i holken. Beng Eriksson förklarar:

– Utan en pinne är det svårare för ekorrar och rovfåglar att komma åt vad som finns inne i holken.

En del av naturundervisningen

Tanken framöver är att holkarna ska kunna vara en del av naturundervisningen, både på förskolorna och skolorna. Bengt har en idé om att kunna leverera byggsatser av holkar till skolorna så att eleverna själva får montera dem och placera ute i naturen. Det finns även en tanke om att skolorna skulle kunna ha temaarbeten kring fågel- och insektsliv. Att projektet löper från återanvändbara produkter via bättre fågel- och insektsliv till att barnen i kommunen får lära sig om naturen är anledningen till att Bengt kallar det för ett eget litet kretslopp.

Hundratals holkar

Totalt har Pär-Erik, som tillverkar holkarna, gjort ungefär 375 stycken fågelholkar och ungefär 80 stycken insektsholkar. Om alla tankar och idéer som finns kring projektet genomförs kommer han att behöva tillverka många fler, var så säkra på det.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

, 2019-05-22 11:52

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se