Du läser här:

I Väntan På Ambulans (IVPA)

Har du ringt efter ambulans? Då kanske det dyker upp en IVPA-bil innan ambulansen kommer fram. Sedan sommaren 2013 samarbetar nämligen Landstinget Västmanland och MBR för att vinna tid och rädda liv.

Snabbare på plats

Ibland finns inte hjälpen så nära som man skulle önska. Det är därför Landstinget
Västmanland och MBR har startat samarbetet IVPA, I Väntan På Ambulans. När närmaste ambulans är långt borta skickar SOS Alarm en IVPA-bil så länge, eftersom de kommunala räddningstjänsterna oftare har kortare väg till olycksplatsen. På det viset kan man spara mycket tid och rädda många liv.

Hur går det till?

Våra deltidsbrandmän har fått utbildning och utrustning för att kunna göra en första insats i väntan på en ambulans. De har bland annat fått lära sig att använda en hjärtstimulator (defibrillator) och syrgasutrustning.

Räddningstjänsten rycker ut vid hjärtstopp eller om man har misstanke om hjärtstopp samt vid svårt trauma då man bedöms vara före första ambulans på plats.

Räddningstjänsten kan också rycka ut vid så kallade Prio ett-larm (ambulanslarm med högsta prioritet), men endast då SOS Alarm AB bedömer att tidsvinsten i förhållande till första ambulans på plats bedöms överstiga 15 minuter.

Räddningstjänstens uppgifter är att skapa trygghet, hålla kontakten med ambulansen som är på väg, vägvisning och vid behov påbörja det prehospitala akuta omhändertagandet (första hjälpen).

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se