Du läser här:

Första Insats Person (FIP)

När larmet går gäller det att vara så snabbt som möjligt på plats. Man tjänar många
livsviktiga minuter på arbetssättet FIP, Första Insats Person.

Snabbare hjälp vid olycka eller brand

Sedan 2007 jobbar deltidsbrandkårerna i Surahammar och Virsbo på ett helt nytt sätt. Förut åkte alla brandmän ut i samlad trupp när ett larm gick. Nu har styrkeledaren som har jour en egen bil som han eller hon har med sig dygnet runt. När larmet går tar sig styrkeledaren direkt till olycksplatsen utan att vänta in någon, vilket innebär att personen eller personerna som är i fara kan få hjälp snabbare.

Arbetssättet kallas för FIP, Första Insats Person, och är kort och gott ett sätt att öka
servicen till kommunens invånare med snabb hjälp vid olycka eller brand.

Vad hinner FIP göra?

Räddningstjänsten räknar med att man tjänar cirka tre minuter tack vare FIP. Vid ett en brand är det en lång tid. FIP kan hinna göra mycket i väntan på att kollegorna ska komma fram. Här är några exempel:

  • Släckning av brand med handbrandsläckare och CAFS system (skum med högt tryck)
  • Varna personer i fara
  • Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp
  • Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor
  • Lämna lägesrapport till SOS
  • Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs
  • Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor
  • Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand
  • Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm
  • Påbörja livräddande åtgärder vid sjukvårdslarm och IVPA (I Väntan På Ambulans).


FIP-bilarna

I samband med att räddningstjänsten introducerade det nya arbetssättet köpte man de så kallade FIP-bilarna som styrkeledarna i jour ska ha med sig dygnet runt.
Samtliga två brandstationer i kommunen har varsitt specialutrustat fordon som står i direktkontakt med SOS Alarm.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:12

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se