Du läser här:

Räddningstjänst

Surahammars kommun ingår i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

Medlemskommunerna i förbundet består av Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Västerås.

Verksamheten skall vara ett stöd till människor vid olyckor och överhängande fara för olyckor. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet för att därigenom förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

Den officiella e-postadressen till förbundet är mbr@mbrf.se

Fysiska brev skickas till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, 721 87 Västerås

Mer information finns på förbundets webbplats (extern länk):
Mälardalens Brand- och Räddningsförbundlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2021-02-05 17:28

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se