Du läser här:

Polisens volontärer

Polisen i Kolbäcksdalen startade våren 2010 tillsammans med Surahammars brottsförebyggande råd verksamheten Polisens volontärer.

Målet med volontärverksamheten är att skapa ett tryggare samhälle och minskad brottslighet genom olika aktiviteter som till exempel närvaro vid större evenemang eller information vid affärer.

Arbetsuppgifterna till volontärerna bestäms av polisen i samråd med kommunen. Uppdragen fördelas på volontärerna utifrån intresseområde och tid. Polisen svarar för vägledning och finns hela tiden till hands för ”back.up”. En volontär utför aldrig polisiära myndighetsuppgifter. Volontärverksamheten bygger på engagemang och frivillighet med målet att få ett tryggare samhälle.

Hur blir man volontär

Först går man på ett informationsmöte där verksamheten presenteras. Därefter får man skicka in en skriftlig ansökan till Polismyndigheten. Nästa steg är ett enskilt samtal hos Polisen, där man får berätta varför man vill bli volontär. Blir man sedan utvald att bli en av Polisens volontärer så får man genomgå en grundutbildning. Denna innehåller bland annat lag och rätt, beteende och kommunikation, vittnesteknik samt information om Polisens och kommunens organisation.

Passar du som volontär

För att kunna ansöka om att bli volontär måste du vara minst 18 år gammal. Den som söker som volontär bedöms bland annat efter sin personlighet. Som sökande bör du vara; vidsynt, tolerant, stresstålig, ärlig, harmonisk och serviceinriktad. Du bör också ha ett sunt levnadssätt med god rättsuppfattning och stabilt psyke.

Typer av uppdrag

  • Brottsförebyggande information vid affärer, parkeringsplatser och bostadsområden.
  • Grannsamverkan.
  • Uppsökande kontakter.
  • Information, delta i kampanjer mot till exempel langning.
  • Vägleda brottsoffer.
  • Informera om Polisens arbetssätt
  • Särskilda observationsuppdrag.
  • Vanlig är också att volontärer arbetar med kvälls och nattvandringar.

Du kan själv välja vilka arbetsuppgifter och vilka tider Du kan delta. Volontärerna arbetar ideellt det vill säga utan ekonomisk ersättning.

Volontärerna är en viktig länk mellan polisen och allmänheten. Alla som vill arbeta för ett tryggare samhälle är välkomna att ansöka om att bli volontär hos polisen.

Om du vill veta mer, välkommen att kontakta Surahammars kommuns polis på telefon 114 14.


Bild på polis och polisvolontär

Poliser och volontär i motionsspåret

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 10:40

  

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se