Du läser här:

Kamerabevakning

Behandling av personuppgifter som samlas in med bevakningskamera inom Surahammars kommun

Surahammars kommun bevakar lokaler och områden där man har verksamhet, vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Varför bevakas Surahammars kommuns verksamheter?

Man bevakar för att skapa ökad trygghet och säkerhet för elever, personal och våra övriga besökare. Vi gör det också för att öka säkerheten och förhindra störningar i kritiska verksamheter.

Vi grundar vår kamerabevakning på kamerabevakningslagen (2018:1200).

Hur hanterar vi det inspelade materialet?

De inspelade bilderna sparas i 30 dagar, sedan raderas de automatiskt. Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i Surahammars kommuns system efter 30 dagar.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Du kan kontakta Surahammar kommuns Dataskyddsombud på mailadress dataskyddsombud@surahammar.se.
Anser du att Surahammars kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.selänk till annan webbplats, där hittar du även mer information om kamerabevakning.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-10-28 08:29

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se