Du läser här:

Grannsamverkan

Besikta och planera förbättringsåtgärder i ditt område.

Besiktningen gör du lämpligast tillsammans med representant från fastighetsägaren och Surahammars brottsförebyggande råd. Använd denna åtgärdsblankettPDF (pdf, 222.4 kB) vid besiktningen.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se