Polisområdes BRÅ

Surahammars kommun deltar i ett brottförebygganderåd tillsammans med de övriga kommunderna i polisområdet. Dessa kommuner är Skinskatteberg, Fagersta, Norberg och Sala. Syftet är att minska brottsligheten i kommunen samt att öka medborgarnas känsla av trygghet.

Rådets främsta uppgift är att försvåra genomförandet av brottsliga gärningar, öka chansen för upptäckt av brott, reducera lönsamheten av brott och att försvåra bortförklaring.

Vid frågor, kontakta kommunens säkerhetssamordnare på 0220-391 39.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 08:53


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se