Du läser här:

Sociala Medier

Surahammars kommun finns i ett flertal olika sociala medier. Här kan du följa vad som händer och sker i olika verksamheter i kommunen.

Här finns vi:

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company-beta/9243113/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

Surahammars kommun
https://www.facebook.com/surahammarskommun/länk till annan webbplats

Jobb i Surahammars kommun
https://www.facebook.com/jobbisurahammarskommun/länk till annan webbplats

Näringslivsenheten
https://www.facebook.com/NaringslivsenhetenSurahammar/?fref=tslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteket
https://www.facebook.com/Surahammars-bibliotek-184968148199754/?fref=tslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anhörigstöd
https://www.facebook.com/AnhorigstodSurahammar/?fref=ts

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kärnhuset Fritidsgård
https://www.facebook.com/K%C3%A4rnhuset-Surahammars-Fritidsg%C3%A5rd-584419975018376/?fref=tslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Twitter
Arbetscenter
https://twitter.com/AC_Surahammarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på!

Att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter via våra sociala medier. Istället rekommenderar vi vanlig e-post, brev eller telefonsamtal i sådana ärenden.

Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument kommer att avpubliceras eller raderas skyndsamt.

Innehåll i inlägg och kommentarer får inte innehålla

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • svordomar eller obscena ord
  • bryta mot PUL (personuppgiftslagen)
  • innehålla sekretessuppgifter
  • marknadsföring av varor och tjänster

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-08-12 09:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se