Ortsnamnens betydelse

Varför heter Surahammar Surahammar? Alla ortsnamn har fått sitt namn någonstans ifrån. Ortsnamnen har ofta en svåråtkomlig betydelse men här kommer svaret från bland annat Sonja Entzenberg, Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.
 

Surahammar

För att kunna tolka Surahammar måste vi börja med Sura. Det första belägget är från 1305: in Surum. Det var namnet på kyrkbyn beläget på Östsura mark. Senare blev Sura sockennamnet. Tolkningen av Sura är 'våt, sumpig' som skulle säga något om de sankta stränderna orten är belägen vid. Tätorten Surahammar växer fram under 1600-talet och hammar har betydelsen 'industrianläggning med vattendriven hammare'.

Ramnäs

Ramnäs skrevs 1384 Rampnes. Ram kan antingen vara ramn 'korp' eller ramm 'fuktig äng, sankmark'. Näs syftar på näset i sjön Gnien.  

Virsbo

När det gäller namnet Virsbo finns det flera tolkningar som tangerar varandra.

Tolkning av Sonja Entzenberg, Institutet för språk och folkminnen;
Virsbo skrevs Huirssbodha 1621. Förleden (Huirss) är av oklar betydelse medan bodha är plural av bod i betydelsen '(förvarings)bod'.

Tolkning av Bengt Antonsson, författare av boken Brukskamrerns Wirsbo;
Det fanns en man som hette Whirger som sedermera blev Whirgersboda, Whirsseboda och sedan Wirsbo. I början på 1900-talet under en språkreform byttes W till V och blev dagens Virsbo.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-06 11:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se