Kommunhuset - Anno 1952 av Eskil Sundahl

Surahammars kommun har ett ovanligt utformat kommunhus som är ritat av den kände arkitekten Eskil Sundahl.

Bakgrundsinformation om kommunhuset

Eskil Sundahl (1890-1974) var en svensk arkitekt och professor. Han var verksam mellan 1924 och 1958 och var chefsarkitekt på Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå (KFAI). Under Sundahl utvecklades KFAI till Sveriges största arkitektkontor med 70 anställda 1935. Sundahl blev så småningom klart påverkad av funktionalismens formspråk och en av dess främste företrädare.

Sundahls verk i urval
Bussgaraget vid Hornsberg, Stockholm (1931)
Katarinahissen, Stockholm (1935)
KF:s kontor vid Slussen, Stockholm (1935)
Surahammars kommunhus med sessionssal (1952)

Sessionssalen, ritad av Eskil Sundahl

Sessionssalen, ritad av Eskil Sundahl

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-06 11:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se