Du läser här:

Kommunens heraldiska vapen

Kommunens vapen eller sköld har en bakgrundsfärg av gult med två från varandra vända yxor. Sköldens svarta fält avspeglar en inom kommunen belägen fornborg. Fornborgen ligger strax sydväst om Surahammar vid Borgåsen längs med väg 252.

Observera att det ibland krävs tillstånd

Om du är näringsidkare och vill använda kommunvapnet i kommersiellt syfte måste du inhämta tillstånd från kommunen.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-06 11:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se