Du läser här:

Nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk. Gemensamt för dessa grupper är att de har historiska band till Sverige eftersom de har befolkat Sverige under lång tid.  Minoritetsgrupperna har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Minoritetsgrupperna har även aktivt värnat den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma svenska kulturarvet.

I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen) i kraft. Minoritetspolitiken syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt stärka de nationella minoritetsgrupperna möjligheter till inflytande. Minoritetslagens grundskydd innebär att lagengäller i hela landet och omfattar samtliga nationella minoriteter. Grundskyddet innebär bland annat att:

  • Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter i frågor som berör dem.
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Exempel på förvaltningsmyndigheter är kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna, landstingsstyrelsen och landstingets nämnder samt statliga myndigheter som polismyndigheter och skatteförvaltning.
 
Med "Det allmänna" avses offentlig verksamhet som utövas genom staten, kommunerna eller landstingen.
 
I Surahammars kommun har sverigefinnar särskilda rättigheter eftersom kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet. Mera information hittar du under Finskt förvaltningsområde.

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns både på svenska och på de nationella minoritetsspråken:

 
Länsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minoritetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Språkrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sametingetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskrimineringsombudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du även information om grundskyddet för de nationella minoriteterna enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

För mer information kontakta
Seija Blefors-Edqvist, processledare för det finska förvaltningsområdet i Surahammars kommun, telefon 0220-392 10

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-10-09 13:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se