Du läser här:

Översvämningar

Översvämningar kan uppstå när marken är vattenmättad och inte kan ta hand om det överskott som kommer i form av mycket regn eller snösmältning. Här hittar du information om översvämningsrisker i Surahammars kommun och om vad du kan göra för att minska risken att drabbas.

Vad kan hända vid en översvämning?

Översvämningar kan uppstå av stora mängder nederbörd i form av skyfall eller snösmältning. Vanliga konsekvenser av översvämningar är att byggnader vattenskadas, transportstörningar uppstår och strömavbrott inträffar. Vid längre strömavbrott kan följderna bli telefoni- och internetstörningar så det kan bli svårt att få information om vad som händer. Källare riskerar att översvämmas och matvaror i en frys utan el blir snabbt dåliga. Det är inte ovanligt att kvaliteten på dricksvattnet påverkas av översvämningar. Ras och skred kan också uppstå.

Vilka områden i Surahammar riskerar att drabbas?

Vid höga flöden i vattendragen riskerar områden runt Kolbäcksån att svämma över, främst vid Virsbo och Gammelby och runt Östersjön vid Surahammar. Om vattnet i Kolbäcksån stiger kraftigt kan Surahammars industriområde, industrierna vid Nordanö och delar av annan bebyggelse vid Virsbo och Sura skans drabbas. I industriområdena finns förorenade områden och miljöfarliga verksamheter som kan orsaka spridning av föroreningar. Även vattenskyddsområdena uppströms Surahammar kan påverkas. På grund av skyfall kan översvämningar också uppstå på andra håll, bland annat i Surahammars tätort.

Vad gör kommunen och räddningstjänsten om stora översvämningar inträffar?

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet vid kraftiga skyfall och översvämningar. Räddningstjänsten kan i vissa fall hjälpa till att pumpa bort vatten i privata fastigheter men prioriterar i första hand samhällsviktiga funktioner.

Räddningstjänsten kan också uppmana allmänheten att undvika att ge sig ut i trafiken om det är stor risk för översvämmade vägar eller vattenplaning. Tänk på att du alltid har ett eget ansvar att skydda dig själv från olyckor och skador.

Kommunens övriga verksamheter har också krisberedskap för att kunna hantera oväder som innebär störningar på samhällsservicen, exempelvis hemtjänst eller skola.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

Före översvämningen kan det vara bra att se över försäkringarna eller läsa igenom försäkringsvillkoren för din bostad. Säkra källarfönster och dörrar. Gör en plan för vart du kan ta vägen om du tvingas lämna hemmet och vad du behöver ta med dig i så fall.

När översvämningen är nära bör du skydda värdefulla och känsliga föremål i ditt hem och stänga av elen med huvudströmbrytaren. Fotografera gärna rummen så underlättar du hanteringen av försäkringsfrågan.

Följ information om händelserna hos kommunen samt nyhetsrapporteringen i Sveriges Radio P4. Håll ett öga på vattennivåerna i vattendraget eller sjön. Följ SMHI:s varningarlänk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: Axel Kjellin

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se