Goda råd

Det finns förebyggande åtgärder som du redan idag kan vidta och som underlättar för dig i en eventuell krissituation. Vad påverkas i bostaden om till exempel elen försvinner och vad bör man ha hemma vid ett längre elavbrott?

Tips och råd vid elbortfalllänk till annan webbplats

Tips och råd vid översvämninglänk till annan webbplats

Råd vid värmeböljaPDF (pdf, 4.9 MB)

Checklista brandlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se