Du läser här:

Sevesolagen - Air Liquide AB Surahammar

Företag som lagrar vissa mängder av särskilt farliga kemikalier (exempelvis mycket giftiga, miljöfarliga, explosiva) omfattas av Sevesolagen - En lag och förordning som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I Surahammar omfattas lustgasfabriken Air Liquide AB av lagen.

Air Liquide Gas AB
Företaget ligger i västra utkanten av Surahammars tätort, intill Surahammars Bruk. Där tillverkar företaget - i en så kallad luftgasfabrik - syre, kväve och argon. Dessa gaser utvinns direkt ur den omgivande luften.

På en separat produktionsanläggning, på samma arbetsplats, tillverkar företaget vätgas genom elektrolys av vatten. Företaget ingår i den franska koncernen Air Liquide som har ett världsomspännande nät med produktionsenheter. Luftgaserna som produceras i Surahammar lagras i flytande form i isolerade lagertankar. Produktionen av flytande gaser distribueras med tankbilar till kunder i hela Sverige. Bland kunderna finns flera större industrier och även sjukhus för medicinska produkter. Vätgas lagras i buffertankar i gasform.

Gasen distribueras i gasflaskemballage med lastbil till kunder över hela Norden. Luftgasfabriken i Surahammar följer föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor baserade på EUs Seveso III direktiv, eftersom företaget lagrar stora mängder flytande syre.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin

,

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se