Du läser här:

Samarbetsorganisationer inom

Skydd- & säkerhetområdet

Här hittar du länkar till myndigheter och andra organisationer som kommunen samarbetar med inom området skydd och säkerhet.
  • Mälardalens Brand- & Räddningsförbund (MBR)
  • Polisen i Västmanland
  • Länsstyrelsen i Västmanland
  • Region Västmanland
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Svenska Civilförsvarsförbundet
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-07-25 09:13

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se