Stödgrupp vid kris

Krisstödsorganisatisationen består av en grupp och en stödgrupp som hjälper människor i kris.

Krisstödsgruppen samordnar och leder arbetet med att hjälpa människor som drabbas av olycka eller katastrof. I organisationen finns det stödgrupper som består av personer som har direktkontakt med de drabbade.

I organisationen finns tillgång till personer som har kunskap och som arbetar i organisationer som berörs av olycksinsatsen. Dessa är medmänniskor som ger hjälp och stöd till de drabbade och kan exempelvis vara kuratorer, präster, diakoner, sjuksköterskor.

Kontaktperson Krisstödsgruppen
Ann Bäckgren
Surahammars kommun
Telefon 0220-391 95

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:57

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se