Du läser här:

Vad är en Frivillig Resursgrupp (FRG)?

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan stor händelse.
I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG — en Frivillig Resursgrupp.

Vad är en Frivillig Resursgrupp?

En Frivillig Resursgrupp (FRG) ska kunna rycka in vid kriser eller andra lägen då kommunens resurser inte räcker till och kallas in på begäran av kommunledningen eller dess företrädare. När något har hänt kan FRG till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration, utdelning av nödvatten vid mobila vattentankar eller upprätta informationsplatser runt om i kommunen. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser eller där en uppgift i kommunen är för stor för att lösas av den loka FRG-gruppen.

Att FRG är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. Vid skogsbranden i Västmanland var FRG en ovärderlig resurs som hjälpte till bland annat transporter, utdelning av mat och stabsarbete.

En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Under FRG-medlemgrundutbildningen (36 timmar) får du bland annat lära dig krishantering, kommunkunskap, brandskydd, hjärt- lungräddning och första hjälpen med mera.

Vill du vara med?

Vi söker dig som har:

  • initiativ, improvisationsförmåga och flexibilitet
  • förmåga att förmedla och ta emot information
  • förmåga att ta och få kontakt med människor i kris
  • bra kännedom om lokala förhållanden
  • stresstålighet

För intresseanmälan kontakta FRG Hallstahammar och FRG Surahammar på:

Mobiltelefon: 076 902 15 61. eller när som helst på e-mail: frghallstasura@gmail.com.


Beredskaps-och säkerhetsansvarig på kommunen är:

Andreas Hagwall
Telefon 0220- 391 39

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-07-02 11:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se