Du läser här:

Krishantering i Surahammar

Surahammars kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Detta ställer stora krav på att kommunen och dess förvaltningar och bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Målet är att minska antalet och dess följder.

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Surahammars kommun, kommer kommunen att lämna information på hemsidan.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se