Du läser här:

Prioriterade abonnenter vid vattenbrist 

Vid ett större vattenavbrott måste kommunen distribuera så kallat nödvatten, alltså på annat sätt än genom vattenledningen. Kommunen kommer då att placera ut Combo Aqua tankar på särskilt fastslagna platser. Information om vart dessa platser är kommer att läggas ut på www.surahammar.selänk till annan webbplats samt genom radio och tidningar.

I Surahammars kommun nödvattenplan är följande samhällsviktiga abonnenter är prioriterade vid krissituation

  • Vård- och omsorgsboende
  • Storkök
  • Hämtstationer för allmänheten 

Om resurserna räcker till prioriteras därefter

  • Vårdcentral
  • Skola och förskola
  • Stora djurbesättningar 
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se