Du läser här:

Krishantering Västmanland

U-Sam står för samverkan i Västmanland, U-län. Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra.

I Västmanlands län finns ett avtal om samverkan för åtgärder vid krishantering, U-Sam-avtalet. Avtalet syftar till att åstadkomma en effektiv samverkan vid krissituationer.

Parterna i avtalet är samtliga kommuner i Västmanlands län, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm AB Västmanland,Försvarsmakten, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand och Räddningsförbund, Västra Mälardalens kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Parterna i samverkansgruppen deltar utifrån eget ansvar och uppdrag. Huvuduppgifterna för gruppen är att göra en gemensam bedömning av situationen, se över behov på kort och lång sikt och lägga upp ett system för samverkan med de myndigheter och organisationer som berörs av en inträffad kris.

U-Sam tar inte över respektive parts eller aktörs ansvar i en kris. U-Sams arbetsgrupp träffas fyra gånger per år, en gång per månad genomförs en telefonkonferens. Dessutom övas U-Sam en gång per år.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Det innebär bland annat att länsstyrelsen före, under och efter en kris arbetar för samordning mellan landstinget, länets kommuner och andra viktiga aktörer.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:17

Läs mer


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se