Du läser här:

Information till allmänheten

Vid kriser och allvarliga händelser kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Vid en större händelse informeras allmänheten på något eller flera av följande sätt:

  • På kommunernas webbplats www.surahammar.se
  • Via Sveriges radio P4, Radio Västmanland
  • Vid allvarliga händelser där det finns ett stort informationsbehov upprättar kommunerna en upplysningscentral. Speciella telefonnummer kommer då att finnas dit allmänheten kan ringa för att ställa frågor. Information på dessa nummer ges endast när upplysningscentralen är bemannad.
  • Om datorer inte fungerar sprids information bland annat genom radio, affischering och särskilda informationsplatser.
  • Vid allvarliga händelser används VMA- Viktigt meddelande till allmänheten.
  • Krisinformation.selänk till annan webbplats är Sveriges nationella portal för samlad krisinformation. Vid större störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för samhället förmedlar Krisinformation.selänk till annan webbplats myndigheters och ansvariga aktörers information via webbplatsen och i sociala medier.
  • Ring SOS Alarms informationsnummer 113 13 om du har frågor om allvarliga händelser eller kriser.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 09:13

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se