Du läser här:

Krisberedskap i kommunen

Surahammars kommun ska värna om medborgarna genom att trygga människors liv, hälsa och egendom samt hindra och begränsa skador. Även om tillvaron känns trygg och lugn så kan det oväntade ske, en väderhändelse, en brand eller ett sabotage som får eller riskerar att få allvarliga konsekvenser för kommunens invånare. Olika aktörers förmåga att hantera kriser förbättras avsevärt om det finns en planering och en förberedelse för oväntade händelser.


För frågor rörande kommunens krisberedskap kontakta

Beredskaps-och säkerhetsansvarig
Andreas Hagwall
Telefon 0220-391 39

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se