Du läser här:

Organisation vård och omsorg

Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar äldreomsorg, verksamheten för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning

I vår kommun finns det en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort  (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd, demensboende samt LSS-boenden finns endast i Surahammars tätort.

Socialchef

Eva-Lena Odeling
Telefon 0220-390 41


Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen och socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av områdes- och enhetschefer.

Områdeschefer med flera

Lotta Holmin, Områdeschef Telefon 0220-391 74
Ansvarig för LSS-verksamheten såsom korttidsvistelse för barn och ungdomar, guppbostäderna Magneten, Vallbacken och Norrängen samt daglig verkssamhet.

Johanna Elmerfors Selahn, Områdeschef Telefon 0220-391 20
Ansvarig för Österängens Servicehus, ledsagning och avlösning i hemmet enligt LSS och personliga assistenter.

Ann Eriksson, Områdeschef Telefon 0220-393 98
Ansvarig för servicehusen Dynabacken och Städet samt hemtjänsten i Ramnäs och Virsbo samt anhörigstöd.

Helena Karlsson, Områdeschef Telefon 0220-392 24
Ansvarig för hemtjänsten i Surahammar.

Eva Ståhlberg, Områdeschef Telefon 0220-393 67
Ansvarig för hemsjukvården, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hemrehabteamet, syn- och hörselinstruktör, dagrehab.

Peter Jacobsson, Områdeschef Telefon 0220-393 94
Ansvarig för de särskilda boendena Källbobacken, Solbacken, Björkbacken och Blomsterängen samt dagverksamheten Knuten på Källbogården.

Barbara Laaksonen, Områdeschef Telefon 0220-393 13                                        Ansvarig för de särskilda boenden Lilla Källbo, Stora Källbo.

Sara Alverås, IFO chef Områdeschef Telefon 0220-392 17
Har det övergripande ansvaret för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Ansvarar för bistånd, våld i nära relationer, kommunpsykiatri och projekt.

Karin Dicksson, Enhetschef Telefon 0220-390 45                                                      Ansvarig för barn/ungdomsenheten, vuxenenheten, familjerätt, familjehem, missbruks- och familjebehandling.

Farzane Abotaleb, Enhetschef Telefon 0220-390 35                                           Ansvarig för integrationsenheten, komvux, försörjningsstödsenheten, budget -och skuldrådgivning, dödsbo och verksamheterna Global och Misteln.

 

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2019-03-18 08:40

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se