Du läser här:

Organisation vård och omsorg

Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar äldreomsorg, verksamheten för funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och flyktingmottagning

I vår kommun finns det en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i vardera tätort  (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd, demensboende samt LSS-boenden finns endast i Surahammars tätort.

Socialchef

Eva-Lena Odeling
E-post: evalena.odeling@surahammar.se
Telefon: 0220-390 41


Socialnämnden har det politiska ansvaret för vården och omsorgen och socialchefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av områdes- och enhetschefer.

Områdeschefer med flera

Jenny Vestlund, Områdeschef
Telefon: 0220-391 74, e-post: jenny.vestlund@surahammar.se
Ansvarig för LSS-verksamheten såsom korttidsvistelse för barn och ungdomar, guppbostäderna Magneten, Vallbacken och Norrängen samt daglig verkssamhet.

Johanna Elmerfors, Områdeschef
Telefon: 0220-391 20, e-post: johanna.elmerfors@surahammar.se
Ansvarig för Österängens Servicehus, ledsagning och avlösning i hemmet enligt LSS och personliga assistenter.

Ann Eriksson, Områdeschef
Telefon: 0220-393 98, e-post: ann.eriksson@surahammar.se
Ansvarig för servicehusen Dynabacken och Städet samt hemtjänsten i Ramnäs och Virsbo samt anhörigstöd.

Helena Karlsson, Områdeschef
Telefon: 0220-392 24. e-post: helena.karlsson@surahammar.se
Ansvarig för hemtjänsten i Surahammar.

Eva Ståhlberg, Områdeschef
Telefon: 0220-393 67, e-post: eva.stahlberg@surahammar.se
Ansvarig för hemsjukvården, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, hemrehabteamet, syn- och hörselinstruktör, dagrehab.

Peter Jacobsson, Områdeschef
Telefon: 0220-393 94, e-post: peter.jakobsson@surahammar.se
Ansvarig för de särskilda boendena Källbobacken, Solbacken, Björkbacken och Blomsterängen samt dagverksamheten Knuten på Källbogården.

Barbara Laaksonen, Områdeschef
Telefon: 0220-393 13, e-post: barbara.laaksonen@surahammar.se
Ansvarig för de särskilda boenden Lilla Källbo, Stora Källbo.

Sara Alverås, IFO-chef/Områdeschef
Telefon: 0220-392 17, e-post: sara.alveras@surahammar.se
Har det övergripande ansvaret för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Ansvarar för bistånd, våld i nära relationer, kommunpsykiatri och projekt.

Karin Dicksson, Enhetschef
Telefon: 0220-390 45, e-post: karin.dicksson@surahammar.se
Ansvarig för barn/ungdomsenheten, vuxenenheten, familjerätt, familjehem, missbruks- och familjebehandling.

Farzaneh Abotaleb, Enhetschef
Telefon: 0220-390 35, e-post: farzaneh.abotaleb@surahammar.se
Ansvarig för integrationsenheten, komvux, försörjningsstödsenheten, budget -och skuldrådgivning, dödsbo och verksamheterna Global och Misteln.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-09-01 08:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se