Du läser här:

Plan- & Byggkontoret

Plan- & byggkontoret lämnar kostnadsfria råd och anvisningar till den som skall bygga nytt, bygga om, komplettera eller förändra.

Har Du tekniska problem eller vill diskutera åtgärdernas funktion ställer vi också upp och lämnar råd. Det är bra om Du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.

Plan- & byggkontoret sköter den fysiska planeringen av stadsbyggandet och övriga förändringar i kommunen. Här framställs översiktsplaner, detaljplaner och andra utredningar från idé till exploatering.
Plankontoret ansvarar för ajourföring av byggnads-, adress och lägenhetsregistret.

Plan- & byggkontoret handlägger bygglovsärenden, tillstånd, brandfarliga varor, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.

Under fliken Bygga/Bo/Miljö finns mer information om Plan- & Byggkontoret.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-03 13:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se