Du läser här:

Ekonomikontoret

Inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation finns kommunens ekonomikontor. Kontoret har servicefunktioner gentemot kommunens övriga organ, men även externt riktad verksamhet som debiteringar och information kring ekonomiska planer med mera.
Inom ekonomikontoret finns även kommunens inköpsavdelning.

Ekonomikontorets uppgifter är bland annat att:

  • Utarbeta finansiella mål som sen fastställs av kommunfullmäktige samt uppföljning och analyser av huruvida dessa mål uppnås.
  • Sammanställa ekonomisk information från verksamheterna och de kommunala företagen vilket resulterar i produkter som bokslut, årsredovisningar, prognoser och budet.
  • Förse beslutsfattarna med relevant ekonomisk information som ligger till grund för beslut.
  • Hantera kommunens likviditet.
  • Upphandla ramavtal med större leverantörer samt ge stöd till förvaltningarna i upphandling och inköp.
  • Ansvara för all kravverksamhet inom kommunen.
  • Fastighetsdeklarationer, hyror och arrenden.

 

Ekonomichef 
Christina Sandin

Telefon 0220-390 09
Ansvarig för frågor rörande övergripande ekonomiska frågor samt för finanser, årsredovisning, budget och prognos och kommunstyrelsens ekonomiska sammanställningar.

Ekonom
Johan Malvin

Telefon 0220-390 06
Ansvarig för ekonomiska sammanställningar för Tekniska enheten med restaurangtjänst, lokalvård, fastigheter, yttre skötsel samt gator och vägar.

Ekonom
Susanne Johansson

Telefon 0220-390 48
Ansvarig för ekonomiska sammanställningar för Barn- och Bildningsnämnden med förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgård samt Bygg- och miljönämnden med Plan- och Byggkontor samt Miljökontor.Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-11-08 13:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se