Du läser här:

Central förvaltning

Inom organisationens centrala förvaltning finns nedanstående funktioner

Nämndsekretare

E-post Marie Andersson

Tfn 0220-390 33

 

IT/Digitalisering

E-post Cristian Hidalgo

Tfn 0220-390 32

 

Näringsliv/Besöksnäring/Turism

E-post Therese Kihlander

Tfn 0220- 390 61

 

Utvecklare/Utredare

E-post Carina Gardh Nilsson

Tfn 0220- 390 54

 

Dataskyddsombud

Carina Gardh Nilsson

E-post Dataskyddsombud

Tfn 0220-390 54

 

 

Sidan publicerad av: Carina Gardh Nilsson
, 2019-03-25 08:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se