Du läser här:

Organisationen kring Barn- & Utbildning


Skolchef

Malin Sigmundsson
Telefon 0220-390 50
E-post till Malin Sigmundsson

Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar. Den omfattar förskola (dagis), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem (fritids), fritidsgård och fritidsklubb.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn- & bildningsnämnden har det politiska ansvaret och chefen för skola-och omsorg har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Verksamheterna leds av rektorer och förskolechefer och styrs av nationella och lokala styrdokument.

Till verksamhetens hjälp finns gemensamma resurser i form av kurator, skolsköterskor, skriv- och läspedagoger, studie- och yrkesvägledare, kultursamordnare samt verksamhetsutvecklare. Vid behov tas extern hjälp in av till exempel logoped, skolpsykolog eller rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-09-11 08:18

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se