Verksamheten

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens medborgare samt bra förutsättningar för restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Vi tycker att det är bra om konsumtionen av alkoholdrycker sker på restauranger där det finns en social kontroll.
 
Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd men också den breda allmänheten ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar.

God restaurangmiljö

Utifrån det så kallade skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas. Ungdomen ska skyddas från en för tidig alkoholdebut. Fylla, narkotikaanvändning, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.
 
Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför som vi är försiktiga när det gäller sena serveringstider.

Konkurrens på lika villkor

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavarens lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. Det har vi alla intresse av.

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-07 08:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se