Du läser här:

Handel av vissa receptfria läkemedel

Den 1 november 2009 trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Lagen möjliggör för näringsidkare att sälja vissa receptfria läkemedel under förutsättning att verksamheten anmäls till Läkemedelsverket. Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift om 1 600 kronor till Läkemedelsverket.

Tillsyn
Kommunens utövar tillsyn över försäljningen och har till skyldighet att rapportera eventuella brister till Läkemedelsverket. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. Avgiften är 1 500 per år och justeras årligen i förhållande till förändring av gällande prisbasbelopp, avrundat upp till jämna 25-tal kronor.

Anmälan om handel
Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla detta till läkemedelsverket. På Läkemedelsvekets webbplats finns information om handel med vissa receptfria läkemedel och anmälningsformulär samlade på sidan: Receptfri handel utanför apoteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta

Ann Hellberg
Alkoholhandläggare
Telefon 0220-390 14
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:49

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se