Avgifter

Ansökningsavgifter/Serveringstillstånd 2019

Permanenta serveringstillstånd

Avgift kronor

 

Nytt tillstånd, servering till allmänheten
(25% av pbb)

11 625

 

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap
(12% av pbb)

5 600

 

Ändrat/utökat serveringstillstånd
(10% av pbb)

4 650

 

 

 

 

Tillfälliga serveringstillstånd

Avgift kronor

 

Servering till allmänheten dag 1
(13% av pbb)

6 050

 

För varje ytterligare dag (2,5% av pbb)
Ett maxbelopp sätts med 15 000 kronor

1 175

 

Servering till slutna sällskap
(2% av pbb)

 950

 

Tillfälligt utökat/ändrat permanent serveringstillstånd, max 1-7 dagar
(4% av pbb)

1 875

 

Provsmakning dag 1
(13% av pbb)

6 050

 

För varje ytterligare dag (2,5% av pbb)
Ett maxbelopp sätts med 15 000 kronor

1 175

 

Kunskapsprov: i avgiften ingår möjlighet till två stycken omprov

1 500

 

 

 

 

 

Vid nyansökan inom tre månader på grund av ej godkänt kunskapsprov tas en avgift ut med 20% av den ordinarie ansökningsavgiften

Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet avrundat uppåt till 25-tal kronor.

För anmälan om lokal vid catering, provsmakning på serveringsställe samt kryddning av sprit tas ingen avgift ut.

Avgifterna bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration.
 
Ansökningsavgift betalas in på kommunens Bankgiro 5337-5853. Märk inbetalningen med "serveringstillstånd" och namn.

Bifoga kvitto på inbetald avgift vid ansökan. Ansökan behandlas först när avgiften är inbetald
 

Tillsynsavgifter serveringstillstånd 2019

Beräkningen av tillsynsavgiften är fastställd av Kommunfullmäktige 2007-10-15 och gäller från den 1 januari 2019. Avrundat uppåt till jämna 25-tal kronor.
Justeras årligen efter prisbasbeloppet (pbb), som år 2019 är 46 500 kronor och gäller till och med 2019-12-31. Den rörliga avgiften baseras på föregående års inrapporterade alkoholförsäljning.

Fast avgift serveringstillstånd

2 325 kronor

 

Alla kategorier (5% av pbb)

 

 

 

 

 

Rörlig avgift serveringstillstånd

 Avgift kronor

 

Baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning

 

 

(alkoholomsättning kronor) 

<50 0007%

3 275

50 001

-

100 000

12%

5 600

100 001

-

250 000

17%

7 925

250 001

-

500 000

22%

10 250

500 001

-

1 000 000

27%

12 575

1 000 001

-

1 500 000

32%

14 900

1 500 001

-

2 000 000

38%

17 675

2 000 001

-

3 000 000

44%

20 475

3 000 001

-

4 000 000

50%

23 250

4 000 001

-

5 000 000

56%

26 050

5 000 001

-

6 000 000

62%

28 850

6 000 001

-

9 000 000

68%

31 625

> 9 000 00074%

34 425


Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport med 2,5% av pbb som år 2019 är en avgift om 1 175 kronor

 

Tillsynsavgifter folköl, tobak, läkemedel och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare 2019

Tillstånd

Avgift kronor

 

Fast avgift folkölsförsäljning - i samband med alkoholtillstånd

Ingen extra avgift

 

Tobaksförsäljning i samband med alkoholtillstånd
(1,25% av pbb)

600

 

Tobaksförsäljning - enbart tobaksföräljning
(2,5% av pbb)

1 175

 

E-cigaretter samt påfyllningsbehållare
(2,5% av pbb)

1 175


Folkölsförsäljning
(4% av pbb)

1 875

 

Läkemedelsförsäljning
(4% av pbb)

1 875

 

Vid försäljning av två produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare
(5% av pbb)

2 325

 

Vid försäljning av tre produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare
(7% av pbb)

3 275

 

Vid försäljning av fyra produkter, folköl, tobak, läkemedel eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare
(8% av pbb)

3 725

 

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-03 13:42

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se