Du läser här:

Tillståndsärenden

Här kan du läsa om vår verksamhet samt få reda på när det behövs serveringstillstånd.
Vidare finns ansökningsblanketter, avgifter, kontaktinformation, riktlinjer, länkar till andra myndigheter av intresse vid ansökan om serveringstillstånd med mera.
 
När behövs serveringstillstånd?
Grundregeln är att servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats enligt alkohollagen. Läs mer om serveringstillstånd här.
 
Socialnämnden beslutar i ärenden rörande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagens bestämmelser och kommunens riktlinjer för serveringstillstånd. Socialnämnden beslutar också om administrativa åtgärder (återkallelser och varningar). Socialnämnden sammanträder cirka 1 gång/månad.

Vid servering/försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel gäller särskilda regler.

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn.

För vidare upplysningar kontakta alkoholhandläggaren

Ann Hellberg

Telefon 0220-390 14
Fax 0220-390 03

Box 203
735 23 Surahammar
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 14:09

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se