Du läser här:

Förvaltningsorganisation

Surahammars kommun är en stor arbetsgivare med cirka 800 anställda i kommunal förvaltning/kommunala bolag som ser till att kommunens invånare får en god samhällsservice.

På de här sidorna kan du se vem som är ansvarig för vad och kontaktuppgifter till dessa personer.

All personal lyder under kommunstyrelsen och kommunens högste tjänsteman är kommunchefen.


Tjänstemannaorganisationen

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-07-07 08:55

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se