Du läser här:

Suomenkielisillä on erityisiä oikeuksia Surahammarin kunnassa /Särskilda rättigheter för finskspråkiga i Surahammars kommun

Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistöryhmä ja suomen kieli on kansallinen vähemmistökieli Ruotsissa. Muut kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset. Jiddiš, romani chib, saame ja meänkieli ovat myös kansallisia vähemmistökieliä.

Uusi laki,  laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä,  astui voimaan tammikuussa 2010. Sen tarkoituksena on suojata kansallisia vähemmistöjä ja kansallisia vähemmistökieliä. Laki sisältää muun muassa säännöksiä suomen kielen hallintoalueesta. Suomen kielen hallintoalueella tarkoitetaan kuntaa jossa suomenkielisillä on tietyt lakisääteiset kielelliset oikeudet.

Surahammar on suomen kielen hallintoalue vuoden 2010 toukokuusta lähtien. Myös Surahammarin naapurikunnat Hallstahammar, Köping, Skinnskatteberg, Västerås ja Fagersta ovat suomen kielen hallintoalueita. Surahammarissa on paljon suomalaistaustaisia. Hieman yli 30 % :lla väestöstä on suomalaistausta, he ovat joko syntyneet Suomessa tai ainakin yksi heidän vanhemmista tai yksi isovanhemmista on syntynyt Suomessa.

Se, että Surahammar on suomen kielen hallintoalue, tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomenkielisillä on oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan. Se tarkoittaa myös sitä, että heillä on oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhusten huoltoa kokonaan tai osittain suomeksi. Toteutus tapahtuu yhteistyössä kunnan ja suomenkielisten järjestöjen kanssa. Erittäin tärkeää on myös että ruotsinsuomalaisilla on mahdollisuus säilyttää ja kehittää kulttuuriaan. Kunta on velvollinen tiedottamaan lain tuomista oikeuksista kansallisille vähemmistöryhmille. Surahammarin kunta kehittää suomenkielistä tiedotusta ja suomenkielisiä palveluja jatkuvasti.
 

Lisätietoja
 
Seija Blefors-Edqvist, prosessijohtaja, puhelin 0220 - 392 10

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-05-31 15:49

Lisätietoa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä löydät:

 
Hallituksen kanslia
Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kielineuvosto
Vähemmistökieletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistälänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Lääninhallituslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Länsstyrelsen)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se