Du läser här:

Handlingsplan för nationella minoriteter

En del åtgärder har vidtagits i Surahammars kommun sedan den 1 maj 2010. Att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är dock ett långsiktigt och kontinuerligt arbete. Det är viktigt att förtydliga vad som har gjorts och vad som behöver göras framöver. Därför har Surahammars kommun tagit fram denna handlingsplanPDF (pdf, 355.8 kB).

Surahammars kommun arbetar även för att kontinuerligt uppdatera denna handlingsplan. Under 2013-2014 pågår ett arbete med att undersöka hur väl kommunen har lyckats med att nå de uppsatta målen i handlingsplanen.Sidan publicerad av: Marianne Grant
, 2015-01-07 10:53

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se