Folkhälsa

Ordet folkhälsa förekommer i svenska språket sedan 1911 och står som ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd. Begreppet tar hänsyn till såväl nivån på hälsa som hur hälsan fördelas. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad.

Kompetenscentrum för Hälsa (KCH), Landstinget Västmanland, genomför två stora befolkningsundersökningar, ”Liv och hälsa” som riktar sig till skolungdomar och ”Liv och hälsa/Hälsa” på lika villkor som riktar sig till vuxna.

Resultatet från enkätundersökningarna kan du läsa på regionvastmanland.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 11:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se