Du läser här:

Finskspråkig service i Surahammars kommun

Kommunkontoret
Det finns finsktalande personal på kommunkontoret som du kan nå genom att ringa till växeln, telefon 0220-390 00.
 
Äldreomsorg
I Surahammars kommun finns finsktalande personal både inom hemtjänsten, äldreboenden och servicehusen. Om du har frågor om äldreomsorg på finska kan du kontakta:
Virpi Sieppi, telefon 0220-392 96.

Anhörigstöd
Är du finsktalande och vårdar en anhörig kan du nu få råd och stöd även på finska.
Har du frågor kan du kontakta:
Seija Blefors-Edqvist, processledare för det finska förvaltningsområdet i Surahammars kommun. Telefon 0220-392 10.

Förskola
För närvarande finns det finsktalande personal på tre förskolor i Surahammars kommun: Ängsgården i Surahammar, Galaxen i Virsbo och Lärkan i Ramnäs  Om du har frågor om barnomsorg på finska kan du kontakta:
Greta Håkans, telefon 0220-393 00.
 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-16 12:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se