Du läser här:

Finskt förvaltningsområde

I Surahammars kommun har finsktalande särskilda rättigheter eftersom kommunen ingår i det finska förvaltningsområdet.
 
Sverigefinnar utgör en nationell minoritetsgrupp och finska är ett nationellt minoritetsspråk.
I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den syftar till att värna om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som ingår i det finska förvaltningsområdet har finskspråkiga vissa lagstadgade rättigheter.
Sedan den I maj 2010 ingår Surahammars kommun i det finska förvaltningsområdet. Även grannkommunerna Hallstahammar, Köping, Skinnskatteber, Västerås och Fagersta gör det.  I Surahammars kommun finns många personer med finsk bakgrund. Cirka 30 % av befolkningen är födda i Finland eller har minst en förälder eller minst en mor-/farförälder född i Finland.
 
Särskilda rättigheter gäller för finsktalande inom det finska förvaltningsområdet. Dessa rättigheter är bland annat att:
 

  • Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare.
  • Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.
  • Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska.
  • Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på finska.

 
Enligt minoritetslagen ska den sverigefinska minoriteten ha inflytande över och insyn i de frågor som berör dem, frågor som handlar om till exempel förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och biblioteks- och annan kulturverksamhet. I Surahammars kommun finns en styrgrupp för samråd om det finska förvaltningsarbetet. I styrguppen ingår representanter för de två Finska föreningar och de två finskspråkiga PRO-föreningar som finns i kommunen, Sura församling, kommunalrådet, ordföranden i socialnämnden, en kommunfullmäktigeledamot, chefen för skola och omsorg samt processledaren. Den sistnämnda arbetar med frågor som rör förvaltningsområdet. Kommunalrådet är sammankallande.
 
Mera information om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns på:

Länsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minoritetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språkrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskrimineringsombudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta
Seija Blefors-Edqvist processledare för det finska förvaltningsområdet i Surahammars kommun. E-post Seija Blefors-Edqvist Telefon 0220 - 392 10

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-10-09 13:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se