Du läser här:

EU - Europeiska Unionen

En stor del av EU:s arbete handlar om att underlätta handeln mellan medlemsländerna. Det ska vara lätt att röra sig över gränserna inom EU för både varor och tjänster.

Många beslut som politikerna i vår kommun tar påverkas av EU-regler. Det kan exempelvis handla om kvaliteten på badvattnet i sjöar eller att soptipparna ska klara EU:s miljökrav. Sveriges inträde i EU har inneburit att en del frågor som tidigare beslutades av regering och riksdag numera beslutas i EU.

Att påverka beslutsprocessen görs via lobbying. Då framför man sina argument till tjänstemän inom EU-kommissionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller till politikerna i Europaparlamentet eller via de samråd som EU bjuder in till.

I kommunernas fall är Regionkommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en formell och viktig remissinstans.

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer liksom konsument- och andra frivilligorganisationer (det så kallade civila samhället) företräds via Ekonomiska och Sociala kommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet. De flesta andra verksamhetsområden inom kommunen faller inom EU:s så kallade "mjuka lagstiftning".  Där enas ministrarna om vissa gemensamma visioner men det är upp till varje land att utforma och styra hur arbetet ska gå till. Det gäller alla områden inom vård, skola och omsorg. EU fungerar i stället samordnande genom den öppna samordningsmetoden.

Som medborgare kan det vara svårt att orientera sig om EU.
Här är några webbsidor med bra och aktuell EU-upplysning.

Sveriges riksdags EU-upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EU-kommissionens svenska kontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europaparlamentets svenska kontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-08 11:37

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se