Du läser här:

Budget och årsredovisning

Uppföljning, utvärdering och analys är grunden för budgetarbetet och i budgetprocessen i Surahammars kommun läggs stor vikt vid detta.

Budget

Den kommunala skattesatsen är 22,31 %

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsdirektiv under hösten/vintern börjar arbetet i nämnder och bolag med att formulera mål, riktlinjer och budget för den egna verksamheten. Senast i december fattas beslut om internbudget för kommande år. Och så börjar arbetet med budget och årsredovisning igen.


Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige och därmed mycket viktig i budgetarbetet. Här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Vill du ha budget, verksamhetsdirektiv eller årsredovisning i pappersformat (eller äldre versioner) kontakta ekonomikontoret.

Sidan publicerad av: Johan Malvin
, 2020-05-19 16:25

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se